top of page

Elektrolyse Harfjerning

Electrolysis-No-1.jpg

Elektrolyse hårfjerning

Elektrolyse er den eneste behandlingen som er godkjent av FDA  som en metode for permanent hårfjerning.

Hva er elektrolyse hårfjerning?

 

Permanent hårfjerning med nål og strøm. Passer best på grov hårvekst i mindre områder, f.eks. overleppe, hake og kinn. Meget gode resultater ved å følge intervaller.

 

Hvordan utføres elektrolyse behandlingen?
 

Under behandlingen utsettes hårroten (som håret vokser ut i fra) for en svak elektrisk strøm som gjør at den ødelegges. Håret fjernes deretter med en pinsett. 

Vanligvis merker man ikke noe når nålen føres ned i hårsekken.Når strømmen slås på føles det som en stikk eller bit i huden.Behandlingen er altså noe ubehagelig. Men ubehaget er mindre en de fleste tror.

Hvor mange behandlinger er nødvendig? 

I likhet med laser hårfjerning er det ikke slik at det er tilstrekkelig med bare én elektrolysebehandling for varig resultat. Hvor mange behandlinger som er nødvendig vil variere avhengig av en rekke faktorer, blant de viktigste er hvilket område på kroppen som skal behandles, av din hårvekst i dette området, og hvor lang tid man bruker per behandlingssesjon. Vanligvis må man regne med ca. 10-20 behandlinger før man har oppnådd ønsket resultat.

Er det forskjellige metoder for elektrolyse ?

Ja, det finnes ulike metoder innen hårfjerning med elektorlyse. De mest aktuelle metodene er:

Galvanisk elektrolyse

Thermolyse

Blend elektrolyse

Galvanisk elektrolyse benytter kjemiske reaksjoner til å ødelegge hårroten. Metoden er svært effektiv, så mye som 80 % av hårene som behandles vil ødelegges. Ulempen med galvanisk elektrolyse er at den krever lang tid, opp til 1 minutt per hår.

Termolyse er basert på vekselstrøm. Strømmen er høyfrekvent og danner varme ved nålspissen. Hårsekken ødelegges ved varme.(Kunden trenger ikke å holde noe).Det finnes to typer for Termolyse/Høyfrekvens. Høyintensitets Høyfrekvens og Lavintensitets Høyfrekvens.


Høyintensitets høyfrekvens (am. "flash") bruker veldig høy strømstyrke og må times automatisk. Behandlingstid per hår kan være ca. 1 sekund. Fordelen mentes å være å fjerne hår mye fortere en med elektrolyse. Men grunnet den meget korte virkningstid sprer seg den ødleggende virkningen ikke nok nede i hårsekken. Så det var vanskelig å fjerne kraftige hår.Hårsekkene måtte behandles mange ganger. Den høye strømstyrken gjør også at den ødleggende virkningen stiger rask opp til overhuden og kan ved feil bruk lett føre til overbehandling. (Arr)
Fordel: Meget kort behandlingstid per hår.

Lavintensitets Høyfrekvens bruker lav strømstyrke og den reguleres manuelt. Det gjør den til en "myk" termolyse.
Den brukes sammen med elektrolyse som blend
 

Blend anses gjerne som den beste behandlingen, siden den som navnet tilsier kombinerer de to overstående metodene og dermed nyttgjør seg av fordelene med begge. Ved Blend ødelegges vanligvis 80 % av hårene som behandles innen 6-10 sekunder.

Vi bruker termolyse metoden.

 

Vi har spesialisert oss på elektrolyse fordi det er bare en korrekt utført elektrolyse behandling som kan gi et permanent resultat. Uansett hud – eller hårfarge.

Elektrolyse 15 minutter kr. 350.-

Elektrolyse 30 minutter kr. 690.-

bottom of page